./: 268-43-31, 268-43-34, 268-43-35

, 220113, . , . , . 1, . 212

 
 

CL21 ( 73-17)

 

: 1

0,015 250 5% (8*8*5) pitch:5 CL21X ... (73-17) 18161 SHENGXIN
0,015 250 10% (12*3,8*10) pitch:10 CL21 .. (73-17) 07970 SHENGXIN
0,015 400 10% (12*6*9.5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03297 SHENGXIN
0,015 630 10% (12*3,8*10) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03298 SHENGXIN
0,018 250 5% (8*8*5) pitch:5 CL21X ... (73-17) 18162 SHENGXIN
0,01 100 10% (12*4*8,5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 12549 SHENGXIN
0,01 250 10% (12*4*8,5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 07969 SHENGXIN
0,01 400 10% (12*4*8,5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03295 SHENGXIN
0,01 630 10% (12*4*8,5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03296 SHENGXIN
0,022 250 10% (12*4,1*8,5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03299 SHENGXIN
0,022 250 5% (8*8*5) pitch:5 CL21X ... (73-17) 18491 SHENGXIN
0,022 400 10% (12*4*8,5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03300 SHENGXIN
0,022 630 10% (12*4,1*8,5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03301 SHENGXIN
0,033 250 10% (12*4,5*9,8) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03302 SHENGXIN
0,033 400 10% (12*4,5*9,8) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03303 SHENGXIN
0,033 630 10% (12*4,5*9,8) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03304 SHENGXIN
0,047 250 10% (12*4*9,5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03305 SHENGXIN
0,047 400 10% (12*4*9,5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03306 SHENGXIN
0,047 630 10% (12*5,3*11) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03307 SHENGXIN
0,068 250 10% (12*4,8*10) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03308 SHENGXIN
0,068 400 10% (12*6.5*11.5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03309 SHENGXIN
0,068 630 10% (17*5,1*10) pitch:15 CL21 .. (73-17) 03310 SHENGXIN
0,15 100 10% (11.5*7.5*4.5 ) pitch:10 CL21 WEIDY 22734 WEIDY
0,15 250 10% (12*5,5*10,5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03319 SHENGXIN
0,15 400 10% (18*7.5*12) pitch:15 CL21 .. (73-17) 03320 SHENGXIN
0,15 630 10% (17*6,4*13) pitch:15 CL21 .. (73-17) 03322 SHENGXIN
0,1 100 10% (13*8*10) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03313 SHENGXIN
0,1 250 10% (12*4.5*10) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03314 SHENGXIN
0,1 400 10% (12*6*11) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03315 SHENGXIN
0,1 630 10% (17*5,3*12) pitch:15 CL21 .. (73-17) 03316 SHENGXIN
0,1 63 10% (12*5*9) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03311 SHENGXIN
0,22 100 10% (13*11*6) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03325 SHENGXIN
0,22 250 10% (12*6,5*11,5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03326 SHENGXIN
0,22 400 10% (17*5,5*12,3) pitch:15 CL21 .. (73-17) 03327 SHENGXIN
0,22 630 10% (22,5*6,4*13) pitch:20 CL21 .. (73-17) 03328 SHENGXIN
0,22 63 10% (12*5*10) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03323 SHENGXIN
0,33 100 10% (12*6*10.5) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03331 SHENGXIN
0,33 250 10% (17*5,7*11) pitch:15 CL21 .. (73-17) 03333 SHENGXIN
0,33 400 10% (17*7*13,5) pitch:15 CL21 .. (73-17) 03334 SHENGXIN
0,33 630 10% (22,5*7,6*15) pitch:20 CL21 .. (73-17) 03335 SHENGXIN
0,33 63 5% (12*12*7 ) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03329 SHENGXIN
0,47 63 5% (12*13*7 ) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03336 SHENGXIN
0,47 100 10% (12*6.5*11) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03338 SHENGXIN
0,47 160 10% (16,5*5,1*10) pitch:15 CL21 .. (73-17) 16851 SHENGXIN
0,47 250 10% (17*6*12,8) pitch:15 CL21 .. (73-17) 03340 SHENGXIN
0,47 400 10% (22,5*5*13,8) pitch:20 CL21 .. (73-17) 03341 SHENGXIN
0,47 630 10% (22,5*9,2*16) pitch:20 CL21 .. (73-17) 03343 SHENGXIN
0,68 100 10% (13*11*6) pitch:10 CL21 WEIDY 22735 WEIDY
0,68 250 10% (17*7.2*14) pitch:15 CL21 .. (73-17) 03348 SHENGXIN
0,68 400 10% (22,5*8*14,8) pitch:20 CL21 .. (73-17) 03349 SHENGXIN
0,68 630 10% (28,5*8,8*17,3)pitch:26 CL21 .. (73-17) 03350 SHENGXIN
0,68 63 5% (12*13*7) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03344 SHENGXIN
1,5 100 10% (21*14*8) pitch:20 CL21 .. (73-17) 03362 SHENGXIN
1,5 250 10% (24*8.5*15) pitch:20 CL21 .. (73-17) 03364 SHENGXIN
1,5 400 10% (22,5*12*20,2) pitch:20 CL21 .. (73-17) 03365 SHENGXIN
1,5 630 10% (33,5*12*20,5) pitch:31 CL21 .. (73-17) 03366 SHENGXIN
1,5 63 10% (23.5*13.5*6.7) pitch:22.5 CL21 WEIDY 22736 WEIDY
10 100 10% (32*16*9) pitch:31 CL21 .. (73-17) 03379 SHENGXIN
10 250 10% (33,5*13,3*23) pitch:31 CL21 .. (73-17) 07972 SHENGXIN
1 63 10% (12*13*7) pitch:10 CL21 .. (73-17) 03351 SHENGXIN
1 100 10% (19*12*7) pitch:15 CL21 .. (73-17) 03355 SHENGXIN
1 160 10% (17*15*9) pitch:15 CL21 .. (73-17) 03356 SHENGXIN
1 250 10% (22,5*7,3*14) pitch:20 CL21 .. (73-17) 03357 SHENGXIN
1 400 10% (22*8*16) pitch:20 CL21 .. (73-17) 03359 SHENGXIN
1 630 10% (29*9*16,5) pitch:26 CL21 .. (73-17) 03361 SHENGXIN
2,2 100 10% (23*16*9) pitch:20 CL21 .. (73-17) 03368 SHENGXIN
2,2 250 10% (22,5*10,2*18,5)pitch:20 CL21 .. (73-17) 03370 SHENGXIN
2,2 400 10% (28,5*12,2*20,5)pitch:26 CL21 .. (73-17) 03371 SHENGXIN
2,2 630 10% (33,5*13,8*24) pitch:31 CL21 .. (73-17) 03372 SHENGXIN
3,3 250 10% (33,5*10*18,3) pitch:31 CL21 .. (73-17) 03373 SHENGXIN
3,3 400 10% (33,5*13,5*22) pitch:31 CL21 .. (73-17) 07975 SHENGXIN
3,3 630 10% (33,5*13,5*22) pitch:31 CL21 .. (73-17) 17416 SHENGXIN
4,7 100 10% (32*9*16) pitch:31 CL21 .. (73-17) 03374 SHENGXIN
4,7 250 10% (33,5*12,5*20,5)pitch:31 CL21 .. (73-17) 03375 SHENGXIN
4,7 400 10% (33,5*16*25,7) pitch:31 CL21 .. (73-17) 03376 SHENGXIN
4,7 630 10% (33,5*16*25,7) pitch:31 CL21 .. (73-17) 17415 SHENGXIN
4,7 63 10% (32*9*16) pitch:31 CL21 .. (73-17) 16437 SHENGXIN
6,8 100 10% (29.5*21*13.5) pitch:27.5 CL21 WEIDY 22737 WEIDY
6,8 250 10% (33,5*14,2*24) pitch:31 CL21 .. (73-17) 07971 SHENGXIN
6,8 400 10% (33,5*16*25,7) pitch:31 CL21 .. (73-17) 17817 SHENGXIN
6 400 10% (32*16*27) pitch:31 CL21 .. (73-17) 03377 SHENGXIN
8,2 250 10% (33,5*14,2*24) pitch:31 CL21 .. (73-17) 17417 SHENGXIN

: 1

 
 
.
dk group