./: 268-43-31, 268-43-34, 268-43-35

, 220113, . , . , . 1, . 212

 
 

 

: 1

DB3 .DO-35 () LGE 01765 LGE
DB3 .DO-35 () YANGJIE 01764 YANGJIE
LLDB3M .MINIMELF () SMD LGE 22390 LGE
LLDB3M .MINIMELF () SMD YANGJIE 01767 YANGJIE

: 1

 
 
.
dk group