./: 268-43-31, 268-43-34, 268-43-35

, 220113, . , . , . 1, . 212

 
 

NXP, ST, VISHAY

 

: 1

74HC164D SO14-150 NXP 18231 NXP
BAS16/T1 SOT23 NXP BAS16,215 18632 NXP
BAS21/T1 SOT23 NXP BAS21 01840 YANGJIE
BAT54.215 SOT23 NXP/PH 15771
BAV70/T1 SOT23 NXP BAV70,215 17903 NXP
BAV99/T1 SOT23 NXP BAV99,215 17827 NXP
BAW56 NXP 12360 YANGJIE
BAW56W NXP SOT323 BAW56W,115 21627 MIC
BC807-40/T1 SOT23 NXP BC807-40,215 11169 NXP
BC817-40/T1 SOT23 NXP BC817-40,215 11173 NXP
BC846B/T1 SOT23 NXP 11176 NXP
BC846BW/T1 SOT323 NXP BC846BW,115 11178 NXP
BC846BW/T3 SOT323 NXP BC846BW,115 11179 NXP
BC847B/T1 SOT23 NXP 11182 NXP
BC847BW/T1 SOT323 NXP 11189 NXP
BC847C/T1 SOT23 NXP BC847C,215 11190 NXP
BC848B/T1 SOT23 NXP 17800 NXP
BC856B/T1 SOT23 NXP 11195 NXP
BC857B/T1 SOT23 NXP BC857B,215 11200 NXP
BC857C/T1 SOT23 NXP BC857,215 11204 NXP
BCP53-16/T1 SOT223 NXP BCP53-16,115 11208 NXP
BCP54.115 SOT223 NXP BCP54.115 17516 NXP
BCX53-16/T1 SOT89 NXP BCX53-16,115 11216 NXP
BFG67/X/T1 SOT143 NXP 11249 NXP
BFR93A/T1 SOT23 NXP BFR93A,215 11263 NXP
BZV55-C15 SOD80 NXP BZV55-C15,115 22502 NXP
HEF4011BT SO14 NXP HEF4011BT,653 11734 NXP
HEF4011BT/T3 PBF NXP/PH, HEF4011BT,653 10826
HEF4027BT PBF NXP/PH, HEF4027BT,652 10827
HEF4093BT SO14 NXP HEF4093BT,653 11818 NXP
HEF4520BT SO16 NXP HEF4520BT,652 11828 NXP
LM239APT TQFP64 ST 20971
PMBT2222A/T1(MMBT2222A/T) SOT23 NXP 12135 NXP
PMBT3904/T1 SOT23 NXP PMBT3904,215 12137 NXP
PMBT4401/T1 SOT23 NXP PMBT4401,215 12139 NXP
PMBT4403/T1 SOT23 NXP PMBT4403,215 12140 NXP
UBA2024P/N1 NXP 11831 NXP

: 1

 
 
.
dk group